De Taxateur van paarden

Tonnie Verhees

Paardentaxateur Tonnie Verhees taxeert paarden en pony’s in uiteenlopende situaties. Een taxatie bepaalt de waarde van het paard of pony. De waardebepaling is een inschatting van de waarde die het paard heeft op het moment van opname. Hierbij wordt gekeken naar de gezondheid, sportprestaties, leeftijd, afstamming, enz.

Tijdens de taxatie wordt het paard of de pony fysiek bekeken, een inventarisatie gemaakt van de gezondheid, karakter en kwaliteiten en het exterieur en de beweging beoordeeld. Ook vindt er een controle plaats van het paspoort en de sport- en/of fokkerijresultaten. Tenslotte wordt de waarde bepaald.  

In het gehele proces wordt gewerkt vanuit volledige objectiviteit en onafhankelijkheid.

Waarom taxeren van paard of pony?

Juridische procedures

Gerechtelijke geschillen
Bij geschillen over de waarde of eigendom van het paard die via een kort geding bij de rechter worden behandeld, kan een juiste taxatie van het paard of pony een uitkomst bieden. 

Denk hierbij aan schade aan uw dierbare viervoeter door een ongeval of bij training door een derde partij, aan- en verkoop van een paard of pony, wellicht in gezamenlijk eigendom, of discussie over de waarde van een paard of pony bij echtscheiding/boedelscheiding

Executieveiling

Bij de ongelukkige situatie dat uw paard/pony gedwongen moet worden verkocht of via een executie moet worden geveild, kan Tonnie u adviseren of bemiddelen.

Fiscale zaken

Starten / beëindiging bedrijf

Bij het starten van een paardenbedrijf is het belangrijk dat paarden die vanuit privé worden ingebracht correct op de balans te krijgen zodat de winst bij verkoop duidelijk is.

Bij beëindiging van het bedrijf gaan paarden over naar privé. Een goede taxatie voorkomt problemen met de belastingdienst. 

Wijziging rechtsvorm

Bij een bedrijfsfusie of wijziging van de rechtsvorm van een eenmanszaak of VOF naar een BV of een NV zorgt een taxatie voor een correcte openingsbalans. 

Verzekeringskwesties

Verzekerde waarde bepalen
U wilt uw paard/pony verzekeren. Bij schade of verlies is een correct taxatierapport onmisbaar. Wat is de waarde van uw viervoeter, bent u niet over- of onderverzekerd? Of u wordt aansprakelijk gesteld of bent aansprakelijkheid. 

Een second opinion biedt bij twijfel uitkomst. Is de waardebepaling van uw verzekeraar wel juist? 

Onafhankelijk verzekeringsadvies

Tonnie Verhees heeft jarenlange ervaring met het verzekeren van paarden. Hij kan u adviseren omtrent verzekeringen van diverse verzekeraars.

Aan- en verkoop

Aan- en verkoop paard/pony

Een betrouwbaar taxatierapport zorgt ervoor dat u een reële prijs betaalt bij aankoop van een paard of pony. Wilt u verkopen? Dan kan een verkooptaxatie een soepele verkoop bevorderen. 

Bij het investeren in een paard of pony als belegging zorgt een taxatie ervoor dat de aankoopwaarde niet te hoog is en u hierdoor een lager rendement behaald. 

Echtscheiding

U ligt in echtscheiding met uw partner en het paard dient verkocht te worden. Om zaken goed te regelen kan een objectieve taxatie van uw viervoeter uitkomst bieden. 

Wie is Tonnie Verhees?

Tonnie is geboren in 1959. Na de MAVO heeft hij stage gelopen bij Frenk Jespers. In de tussentijd heeft hij de NHB (Nederlandse Beroepsopleiding Instructeur) gevolgd en is hier cum laude voor geslaagd. 

Nadat hij op verschillende bedrijven gewerkt heeft, is Tonnie terecht gekomen in de verzekeringen, gericht op paarden. Eerst bij JFB, wat later AGRIA werd. Daarna volgde Interpolis. Tenslotte heeft Tonnie een eigen bedrijf opgericht in de paardenverzekeringen, namelijk Equipe Paardenverzekeringen.

Equipe heeft Tonnie na 9 jaar van de hand gedaan en is verder gegaan als instructeur en in- en verkoop van paarden en pony’s. 

Door zijn grote betrokkenheid bij paarden is Tonnie in 2018 de opleiding Makelaar & Taxateur van het NHI gaan volgen. Na het succesvol behalen van het diploma, kan hij u van een betrouwbaar en vakkundig taxatierapport voorzien.

Contact