Juridisch

Gerechtelijke geschillen

Bij geschillen over de waarde of eigendom van het paard die via een kort geding bij de rechter worden behandeld, kan een juiste taxatie van het paard of pony een uitkomst bieden. Denk hierbij aan schade aan uw dierbare viervoeter door een ongeval of bij training door een derde partij, aan- en verkoop van een paard of pony, wellicht in gezamenlijk eigendom, of discussie over de waarde van een paard of pony bij echtscheiding/boedelscheiding

Executieveiling

Bij de ongelukkige situatie dat uw paard/pony gedwongen moet worden verkocht of via een executie moet worden geveild, kan Tonnie u adviseren of bemiddelen.